ཡུ་གུར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་གཞི་གཏན་འབེབས།

2019-09-13
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མས་ཡུ་གུར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་གཞི་གཏན་འབེབས་གནང་བ།
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མས་ཡུ་གུར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་གཞི་གཏན་འབེབས་གནང་བ།
འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ།

༄༅༎ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མས་ཡུ་གུར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་གཞི་གཏན་འབེབས་གནང་བར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་དགའ་བསུ་ཞུས་འདུག གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

tashi-wangchuk-75གསར་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།