ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་བྱ་སྤྱོད་ལ་སྐྱོན་བརྗོད།

2020-02-11
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་(Mike Pompeo)མཆོག 2019/1
ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་(Mike Pompeo)མཆོག 2019/1
AP

ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་མཡཀ་པོམ་པེ་ཡོ་(Mike Pompeo)མཆོག་གིས་ལོ་ངོ་གཅིག་ཙམ་གྱི་གོང་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་རིའི་ནང་སིམ་འཛུལ་གྱི་མཚོན་པའི་བྱ་ངན་མང་དག་ཅིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པའི་ཉེན་བརྡ་ཐེངས་མང་བཏང་ཡོད་ཅིང་།          ཉེ་ཆར་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་བྱ་སྤྱོད་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་འདུག          དེའི་སྐོར་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།