རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ལྟ་རྟོགས་ཚོགས་པའི་ལྷན་ཚོགས་༡༡།

2018-12-24
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
སུད་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝའི་ནང་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བལ་ཡུལ་ནང་གི་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཞུ་འབྱོར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ།
སུད་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝའི་ནང་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བལ་ཡུལ་ནང་གི་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཞུ་འབྱོར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ།
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང༌།

༄༅༎ཕྱི་ཟླ་༡༡ཚེས་༣༠ཉིན་སུད་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝའི་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ལྟ་རྟོགས་ཚོགས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་༡༡པའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བལ་ཡུལ་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་པའི་དབང་གིས་བལ་ཡུལ་ནང་གི་བོད་རིགས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་བའི་སྐོར་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་སུ་གནས་འདྲི་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་རབ་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ས་གནས་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།