ཏཱ་ལའི་བླ་མ་གཞུང་ལམ།

2019-09-28
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཀེ་ལི་ཕོར་ནི་ཡའི་རིཆ་མོནཌ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་གི་གཞུང་ལམ་ཞིག་ལ་མི་བསྒྱུར་གནང་གཏན་འཁེལ་བ།
ཀེ་ལི་ཕོར་ནི་ཡའི་རིཆ་མོནཌ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་གི་གཞུང་ལམ་ཞིག་ལ་མི་བསྒྱུར་གནང་གཏན་འཁེལ་བ།
གྷུ་གྷལ།

༄༅༎གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་ཨ་རིའི་བྱང་ཀེ་ལི་ཕོར་ནི་ཡའི་རིཆ་མོནཌ་Richmond)གྲོང་སྡེ་ལྷན་ཚོཌ་ཀྱིས་ས་གནས་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཁང་གི་གཞུང་ལམ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་མཚན་ཐོག་མིང་བསྒྱུར་རིང་མིན་གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པའི་སྐོར་ས་གནས་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་བསྟན་འཛིན་རང་གྲོལ་ལགས་སུ་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ་ལཌ་ཀྱིས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནང་༎

གསར་འགོད་པ་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།