ཨ་རིའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་ཁ་ཇི་ཡོད།

2020-02-12
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་མཡེཀ་པོམ་པི་ཡོ་མཆོག་གིས་ཐེར་འདོན་གནང་ཡོད་པ།
ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་མཡེཀ་པོམ་པི་ཡོ་མཆོག་གིས་ཐེར་འདོན་གནང་ཡོད་པ།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།

༄༅༎ཨ་མེ་རི་ཀིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་མཡེཀ་པོམ་པེ་ཡོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་ཁ་ཇི་ཡོད་ཁག་གི་ཐོག་ལ་ཐེར་འདོན་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

tashi-wangchuk-75གསར་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།