རྒྱ་ནག་གི་སྐུ་ཚབ་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ།

2020-04-18
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་ནང་དགེ་འདུན་པ་དང་བོད་མི་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་། ༼ཟླ་ཚེས་མི་གསལ
བོད་ནང་དགེ་འདུན་པ་དང་བོད་མི་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་། ༼ཟླ་ཚེས་མི་གསལ
FT/AFP

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལས་དོན་ལྷན་ཚོཊ་ཀྱི་འགན་འཛིན་ཁོངས་སུ་བསྐོ་གཞག་བྱས་པར།  རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ ༨༢ ཀྱིས་ལྷན་ཚོགས་དེའི་གཙོ་འཛིན་ལ་རྒྱ་ནག་གི་སྐུ་ཚབ་ཕྱིར་འཐེན་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་འདུག  གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།