འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐངས་བལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པས་བོད་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ལ་ཉེན་ཚབ་ཡོད་པའི་སྙན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པ།

2020-03-12
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པའི་རྒྱ་ནག་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་་སོ་ཧྥི་རི་ཆརཌ་སོན།་Sophie Richardson)
འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པའི་རྒྱ་ནག་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་་སོ་ཧྥི་རི་ཆརཌ་སོན།་Sophie Richardson)
ཨེ་ཨེཕ་པི།

བོད་དང་རྒྱལ་སྤྱའི་གནས་བབས་ཀྱི་ལེ་ཚན་ནང་ཉེ་ལམ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐངས་བལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པས་བོད་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ལ་ཉེན་ཚབ་ཡོད་པའི་སྙན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་བོད་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་གནས་སྟངས་ཉམས་ཞིབ་པ་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་ལགས་དང་ལྷན་དུ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།