ཡོ་རོབ་སྤྱི་འཐུས་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཡོ་རོབ་བོད་དོན་གྲོས་མོལ་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་བ།

2019-11-07
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

ཡོ་རོབ་སྤྱི་འཐུས་སྐུ་ཞབས་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཡོ་རོབ་བོད་དོན་གྲོས་མོལ་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་ཡོད་པ།
ཡོ་རོབ་སྤྱི་འཐུས་སྐུ་ཞབས་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཡོ་རོབ་བོད་དོན་གྲོས་མོལ་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་ཡོད་པ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་།

༄༅།།ཡོ་རོབ་སྤྱི་འཐུས་སྐུ་ཞབས་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཡོ་རོབ་ཁུལ་རྒྱལ་ཁབ་སུམ་བཅུའི་ནང་བོད་དོན་བསྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ལེགས་བསྒྲུབས་བྱུང་ནས། མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱ་ཚོགས་ཀྱི་གཞུང་སྒོ་མདུན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་གླུ་བཏང་སྟེ་བསྐོར་བསྐྱོད་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར། ངའདི་གའི་གསར་འགོད་པ་རབ་སྒང་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ།།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།