དབྱིན་ཇིའི་སྲིད་བློན་གསར་པ་ཋི་རི་ས་མེ།

2016-07-17
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
གསར་དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་དབྱིན་ཇིའི་སྲིད་བློན་Theresa Mayམཆོག་གི་ངོ་སྤྲོད།
གསར་དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་དབྱིན་ཇིའི་སྲིད་བློན་Theresa Mayམཆོག་གི་ངོ་སྤྲོད།
ཕལི་ཀར།

༄༅༎དེ་རིང་གི་ང་ཚོའི་འཛམ་གླིང་ནང་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་མི་སྣ་དང་ས་གནས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་བདུན་འདི་ནང་གསར་དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་དབྱིན་ཇིའི་སྲིད་བློན་  Theresa May  མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་དང་ཁོང་གིས་ཉེ་ཆར་གསུང་བཤད་གནང་བ་ཁག་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎
གསར་འགོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང༌།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།