དྲ་བརྙན།

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི།

དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་དུ་མི་མང་གིས་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ནས་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་གྲུབ་སྟེ་ཕྱག་ལས་དངོས་སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་ཟིན་པ་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་ལྷན་དུ་ཁོང་གི་ལས་དོན་འཆར་གཞི་དང་། རེ་བ། གདོན་ལེན་གནང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཁག་གི་ཐོག་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲིའི་ལས་རིམ་འདིའི་ཐོག་གླེང་མོལ་ཞུས་པ། RFA Exclusive interview with Sikyong Penpa Tsering Anchor: Kalden Lodoe Producer: Nordhey Dolma

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།