དྲ་བརྙན།

ཤོག་དཀར་གསར་བརྗེ་ལས་འགུལ།

ཐེངས་འདིའི་གླེང་མོལ་གྱི་ལས་རིམ་ནང་། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་ཏུ་མི་མང་ཕོན་ཆེན་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་གཙང་སེལ་དམ་དྲག་གི་སྲིད་ཇུས་དང་། རྒྱ་ནག་གི་མགོ་ཁྲིད་ཞི་ཅིན་ཕིང་དང་དམར་ཤོག་ཚོགས་པར་ངོ་རྒོལ་གྱི་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ། རྒྱ་ནག་གི་གནད་དོན་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་ལྷན་དུ་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པར་གསན་གཟིགས་གནང་རོགས། Protests in Shanghai and Beijing as anger over China’s Covid curbs mounts Host : Palden Gyal Producer: Nordhey Dolma

རྩ་ཚིག་
palden gyal white paper china minority report lengmol

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།