དྲ་བརྙན།

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༢།༠༦།༣༠།

༡) རྒྱ་གར་གྱི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་Gagan Malikནས་༧གོང་ས་མཆོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་ཤིང་། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་གཙོ་བོ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བཀར་སློབ་སྦྱོང་དང་དོན་གཉེར་ཡོང་ཐབས་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་སློབ་ཕེབས་འདུག ༢) ༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུ་པར་སྒྲིག་བཤོམ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ནག་ཆུ་ནས་འཛུམ་དཀར་ལགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་འདུག ༣) རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བོད་ཀྱི་འབྲོག་པ་གནས་སྤོར་གྱི་ལས་གཞིའི་འོག་ཉེ་ཆར་ནག་ཆུ་ནས་འབྲོག་ཁྲི་གཉིས་མ་ཟིན་ཙམ་ལྷོ་ཁ་སྲིན་པོ་རིར་གནས་སྤོ་བྱས་བཅུག་འདུག

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།