དྲ་བརྙན།

གྲོས་ཚོཌ་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོཌ་ཆུང་གི་སྐུ་ཚབ་མཇལ་པ།

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་མཡེ་ཀལ་མེཀ་ཁོལ་མཆོག་གིས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྗེས། སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་མཉམ་སྦྲེལ་གྱི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ལ་བཀའ་སློབ་བསྩལ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུར་འདུན་པ་ཡོད་པ་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་གསུངས་བྱུང་། Congressman Michael McCaul meets Sikyong-led delegation, including Richard Gere. Congressman McCaul told RFA Tibetan Service that he loves to have the Dalai Lama to address the joint session of the US Congress. Reporter: Tashi Wangchuk Producer: Passang Dhonden

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།