དྲ་བརྙན།

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༢།༡༡།༡༥

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་གྱི་བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༢༢།༡༡།༡༥ ཐེངས་འདིའི་བརྙན་འཕྲིན་ནང་། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བལ་ཡུལ་གློ་སྨོན་ཐང་གི་སེར་སྐྱ་༢༤ལ་མཇལ་ཁ་གནང་སྟེ། བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་བསྩལ་བ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་མེ་གྷ་ལ་ཡ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་སོགས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ། ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་དང་མཉམ་མཇལ་མོལ་སྐབས་བོད་དོན་གླེང་ཡོད་པ་སོགས་དང་གླེང་མོལ་གྱི་ལེ་ཚན་བཅས་ཡོད། RFA Tibetan TV – November 15, 2022 Anchor: Chakmo Tso Producer: Passang Dhonden

རྩ་ཚིག་
chakmo tso lobsang gelek

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།