བོད་ནང་འཛུགས་བསྐྲུན་དང་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་གྱིས་རྩྭ་ས་བྱེ་ཐང་དུ་འགྱུར་བཞིན་པ།

2017-08-26
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་མཚོ་སྔོན་ཁུལ་དུ་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་གྱི་ལས་གཞིས་འབྲོག་པའི་འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པ།
བོད་མཚོ་སྔོན་ཁུལ་དུ་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་གྱི་ལས་གཞིས་འབྲོག་པའི་འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པ།
ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན། བོད་ནས་བཏང་འབྱོར།

༄༅། །བོད་ནང་གི་རྩྭ་ས་སྲུང་སྐྱོབ་པ་དཔལ་བཟང་ལགས་ཀྱིས་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛུགས་བསྐྲུན་དང་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་གྱི་ལས་གཞི་ཤུགས་ཆེན་པོ་སྤེལ་བཞིན་པར་བརྟེན་ནས་འབྲོག་ས་བྱེ་ཐང་དུ་འགྱུར་བཞིན་པའི་སྐོར་གསུངས་པ་ཞིག འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་བློ་བྷེ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བར་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་བློ་བྷེ་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།