བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཡིན་ཁུལ་གྱིས་དམ་དྲག་ཇེ་ཆེ།

2019-09-24
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

༢༠༠༢།༨།༧།བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ནང་རྒྱ་ནག་ཉེན་རྟོག་བདེ་འཇགས་མི་སྣས་མི་མང་གི་འགྲོ་སྡོད་སྤྱོད་གསུམ་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་པ།
༢༠༠༢།༨།༧།བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ནང་རྒྱ་ནག་ཉེན་རྟོག་བདེ་འཇགས་མི་སྣས་མི་མང་གི་འགྲོ་སྡོད་སྤྱོད་གསུམ་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་པ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅།།རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུ་འཁོར་ལ་ཉེ་བའི་ཉིན་མོར་རྒྱལ་སྟོན་དུས་སྟོན་ཞེས་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་སྲོལ་ཡོད་པ་དང་། དུས་སྟོན་གྱི་སྔ་རོལ་དུ་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཡིན་ཁུལ་གྱིས་བོད་མིའི་འགྲོ་སྡོད་སྤྱོད་གསུམ་ལ་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐོར་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱི་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།