བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནང་དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་ཆེད་བདུན་གཅིག་གི་རིང་བྱེད་སྒོ་ཞིག་སྤེལ་བཞིན་པ།

2019-09-18
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨ་རིའི་ནུབ་ངོས་ཀོ་ལ་ར་ཀྲོ་མངའ་སྡེའི་ནང་བཞུགས་པའི་ཁྲིམས་གླེང་དྲ་རྒྱའི་འགན་འཛིན་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས།
ཨ་རིའི་ནུབ་ངོས་ཀོ་ལ་ར་ཀྲོ་མངའ་སྡེའི་ནང་བཞུགས་པའི་ཁྲིམས་གླེང་དྲ་རྒྱའི་འགན་འཛིན་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་།

༄༅།།ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་ཞེས་པའི་དྲ་རྒྱའི་ནང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནང་དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་ཆེད་བདུན་གཅིག་གི་རིང་བྱེད་སྒོ་ཞིག་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་བཀོད་སྤེལ་བྱེད་པ་དེའི་སྐོར། ཨ་རིའི་ནུབ་ངོས་ཀོ་ལ་ར་ཀྲོ་མངའ་སྡེའི་ནང་བཞུགས་པའི་ཁྲིམས་གླེང་དྲ་རྒྱའི་འགན་འཛིན་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་ལགས་སུ་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གཤམ་ལ་གསན་རོགས་གནང་།།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།