༡༩༣༨་ལོར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་པ།

བོད་ནང་ལོ་གསར་གཅིག་གྱུར་བྱེད་དགོས་ན་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པའི་ཐད་བགྲོ་གླེང་།

བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ན་ཡུལ་སྲོལ་ཁ་ཤས་མི་མཐུན་པའི་གནས་སྟངས་ཡོད་ལ་གལ་ཏེ་བོད་ནང་ལོ་གསར་གཅིག་གྱུར་བྱེད་དགོས་ན་ཇི་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་ཐད་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པ།

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན།

རེབ་གོང་སློབ་མའི་ཞི་རྒོལ།

ཚེ་སྲུང་སྐྱབས་ནས་བོད་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་པ།

རྡོ་རྗེ་ལྷུན་གྲུབ་ལནས་བོད་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་པ།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།