རེབ་གོང་ཁུལ་དུ་བོད་པའི་སློབ་མས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ།

བོད་ཨ་མདོ་རེབ་གོང་ཁུལ་དུ་བོད་པའི་སློབ་མ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པ།
2012-11-09
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
མདོ་སྨད་རེབ་གོང་དུ་སློབ་མ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་སྐད་ཡིག་རང་དབང་དགོས་པའི་ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་གནང་བཞིན་པའི་འདྲ་པར།
མདོ་སྨད་རེབ་གོང་དུ་སློབ་མ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་སྐད་ཡིག་རང་དབང་དགོས་པའི་ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་གནང་བཞིན་པའི་འདྲ་པར།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌། ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།
ལེ་ཚན་ལ་གསན་རོགས།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ།  བོད་ཨ་མདོ་རེབ་གོང་ཁུལ་དུ་བོད་པའི་སློབ་མ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པའི་ཁྲོད་འབྲེལ་ཡོད་དང་ལྷན་དུ་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་ཞུ༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།