སེ་ར་དགོན་པའི་ནང་ཚན་རིག་སློབ་ཁྲིད།

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སེ་ར་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པར་ཚན་རིག་སློབ་ཁྲིད་གནང་གི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།
2010-11-17
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་སེ་ར་དགོན་པའི་ནང་དགེ་འགུན་པ་ཚོར་ཚན་རིག་སློབ་ཁྲིད་གནང་གི་ཡོད་སྐོར་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣའི་ལྷན་གླེང་མོལ་གནང་བར་གསན་རོགས༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།