རང་ལུས་མེ་སྲེག་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་བཞག་པའི་ཁ་ཆེམས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ལོ་ནས་ད་བར་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་ཐོན་པའི་བོད་མི་རང་སྲེག་ངོ་རྒོལ་གནང་མཁན་ཚོས་བཞག་པའི་ཞལ་ཆེམས།
2012-12-21
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
མདོ་སྨད་ཀླུ་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་ཤིས་ཚང་ཚོ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ཚན་ཆོས་འཁོར་སྡེ་བ་ནས་ཡིན་པའི་པདྨ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེ་སྲེག་གཏོང་བཞིན་པ།
མདོ་སྨད་ཀླུ་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་ཤིས་ཚང་ཚོ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ཚན་ཆོས་འཁོར་སྡེ་བ་ནས་ཡིན་པའི་པདྨ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེ་སྲེག་གཏོང་བཞིན་པ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌། ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།
ལེ་ཚན་ལ་གསན་རོགས།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ལོ་ནས་ད་བར་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་ཐོན་པའི་བོད་མི་རང་སྲེག་ངོ་རྒོལ་གནང་མཁན་ཚོས་བཞག་པའི་ཁ་ཆེམས་མི་འདྲ་བ་ཁག་གི་ཐོག སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་དང་ལྷན་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།