ཉི་ཧོང་གི་དཔོན་རིགས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་བ།

ཉེ་ཆར་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་ཉི་ཧོང་གི་ཆེས་མཐོའི་དཔོན་རིགས་ནས་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།
2011-11-16
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་དུ་ཉི་ཧོང་དོན་གཅོད་དང་ལྷན་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་སོག་ཡུལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་ཆེས་མཐོའི་དཔོན་རིགས་ཚོས་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཡོད་པའི་སྐོར་དང་ཉི་ཧོང་ནང་ལ་ཡང་དཔོན་རིགས་ཁག་ཅིག་གིས་མཇལ་ཁ་ཞུས་ཡོད་པའི་ཐོག་གླེང་མོལ་གནང་བར་གསན་རོགས༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།