༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཉི་ཧོང་གི་ཆིབས་བསྒྱུར།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཉི་ཧོང་གི་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་མཛད་འཕྲིན།
2011-11-03
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་དུ་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཉི་ཧོང་ནང་གི་ཆིབས་བསྒྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ཉི་ཧོང་དོན་གཅོད་ལྷག་པ་ཚེ་ཁོག་ལགས་སུ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།