མེཀ་སི་ཀོའི་ཆིབས་བསྒྱུར།

2013-10-15
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
༸གོང་ས་མཆོག་གི་མེཀ་སི་ཀོའི་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་འཆར་ངོ་སྤྲོད།
༸གོང་ས་མཆོག་གི་མེཀ་སི་ཀོའི་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་འཆར་ངོ་སྤྲོད།
༸གོང་ས་མཆོག་གི་དྲ་གནས།

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བྱང་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ཡུལ་གྲུ་མེཀ་སི་ཀོ་ནང་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐྱོང་བཞིན་ཡོད་པས་ཞིབ་ཕྲའི་མཛད་འཆར་ཁག་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།