བཀའ་བསྟན་ཕབ་སྒྱུར།

2013-10-25
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་རིས་མེད་བླ་སྤྲུལ་དང་ལོ་ཙ་བས་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་པོ་ཏི་ཡོངས་རྫོགས་ཨིན་ཡིག་ནང་ཕབ་སྒྱུར་གྱི་ལས་གཞིའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ།
གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་རིས་མེད་བླ་སྤྲུལ་དང་ལོ་ཙ་བས་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་པོ་ཏི་ཡོངས་རྫོགས་ཨིན་ཡིག་ནང་ཕབ་སྒྱུར་གྱི་ལས་གཞིའི་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན། དོན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ།

༄༅།    །དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་།    གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ཉིན་གསུམ་རིང་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་ཨིན་ཡིག་ཐོག་ཕབ་སྒྱུར་གྱི་ལས་གཞིའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་སྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད་པའི་ཐོག    བོད་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུད་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་མཉམ་ཞུགས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་གནང་བའི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།