ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་རྐྱེན་པས་ཚོང་ཆུང་བ་ལ་དོ་ཕོག

2020-04-07
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་རྐྱེན་པས་ཨ་རིའི་ནང་ཚོང་ལས་ཆུང་རྫར་གཉེར་མཁན་བོད་མིའི་ཚོང་པ་ཚོར་དཔལ་འབྱོར་གྱོང་གུན་ཆེ་ཆུང་གང་འདྲ་ཕོག་ཀྱི་ཡོད་མེད།
ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་རྐྱེན་པས་ཨ་རིའི་ནང་ཚོང་ལས་ཆུང་རྫར་གཉེར་མཁན་བོད་མིའི་ཚོང་པ་ཚོར་དཔལ་འབྱོར་གྱོང་གུན་ཆེ་ཆུང་གང་འདྲ་ཕོག་ཀྱི་ཡོད་མེད།
ངག་དབང་ཆོས་ཆེན།

༄༅།།ཐེངས་འདིའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་བྱ་གཞག་ཅེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་ ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་རྐྱེན་པས་ཨ་རིའི་ནང་ཚོང་ལས་ཆུང་རྫར་གཉེར་མཁན་བོད་མིའི་ཚོང་པ་ཚོར་དཔལ་འབྱོར་གྱོང་གུན་ཆེ་ཆུང་གང་འདྲ་ཕོག་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐད་ཨ་རིའི་North Carolina མངའ་སྡེའི་གྲོང་ཁྱེར་Caryནང་ཡོད་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་བོད་པའི་ལག་རྟགས་ཚོང་ཁང་ཞེས་པའི་བདག་པོ་ངག་དབང་ཆོས་ཆེན་ལགས་སུ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་འདྲི་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

གསར་འགོད་པ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།