བོད་མིའི་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཚོང་ལས།

2019-09-03
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ས་གནས་མཉམ་འབྲེལ་ཁག་༡༥ལ་སྒོར་མོ་འབུམ་གཉིས་རེ་གནང་འདུག
སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ས་གནས་མཉམ་འབྲེལ་ཁག་༡༥ལ་སྒོར་མོ་འབུམ་གཉིས་རེ་གནང་འདུག
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་བྱ་གཞག་ཅེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་ འདི་ལོ་བོད་མིའི་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་ལ་ཁེ་བཟང་རྒྱ་གར་གྱིོ་སྒོར་མོ་འབུམ་ཉི་བརྒྱ་ལྷག་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ས་གནས་མཉམ་འབྲེལ་ཁག་༡༥ལ་ཧིན་སྒོར་འབུམ་གཉིས་རེ་གནང་འདུག་པ་འདིའི་ཐད་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་སྤྱི་འཐུས་པད་མ་བདེ་ལེགས་ལགས་སུ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

གསར་འགོད་པ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།