དྷ་རམ་ས་ལའི་རྒྱལ་སྤྱའི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན།

2015-10-28
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
དྷ་རམ་ས་ལའི་རྒྱལ་སྤྱའི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་འབྲེལ་བའི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས།
དྷ་རམ་ས་ལའི་རྒྱལ་སྤྱའི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་འབྲེལ་བའི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན། འཇིགས་མེད་སྙན་གྲགས།

༄༅།    །དྷ་རམ་ས་ལའི་རྒྱལ་སྤྱའི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་ཐེངས་བཞི་པ་རིང་མིན་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་ཚོགས་འཆར་འདུག    དེའི་སྐོར་ང་ཚོའི་ས་གནས་གསར་འགོད་པ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་གནང་།


གསར་འགོད་པ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།