ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དང་མ་འོངས་པའི་ཉེན་ཁ།

2020-05-09
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
སྨན་པ་སྐྱུ་བློ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་དབང་ལགས་(གཡོན།)དང་། སྨན་པ་ཉ་ཙ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས།(གཡས།)
སྨན་པ་སྐྱུ་བློ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་དབང་ལགས་(གཡོན།)དང་། སྨན་པ་ཉ་ཙ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས།(གཡས།)
Photo: RFA

གནད་དོན་གླེང་མོལ་གྱི་ལས་རིམ་ནང་།  ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་གསར་པའི་ནད་ཡམས་ཀྱི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དང་མ་འོངས་པའི་ཉེན་ཁ།  ནད་འདིར་གདོང་ལེན་གྱི་སྨན་ཁབ་སོགས་འཛམ་གླིང་ཚན་རིག་པ་རྣམས་ཀྱི་ལས་འཆར་གང་དུ་སླེབས་མིན་སོགས་ཀྱི་ཐད་ཨ་རིའི་སི་ཡ་ཊལ་གྲོང་ཁྱེར་སུ་ཌིཤ་འགོས་ནད་བཅོས་ཐབས་ལྟེ་གནས་ཁང་དུ་ཏོག་གསར་ནད་པར་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་པ་སྨན་པ་ཉ་ཙ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་དང་།  ཨ་རིའི་ཁེ་ལི་ཕོར་ནི་ཡ་ཧོཔ་གྲོང་ཁྱེར་རྒྱལ་ཡོངས་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ནད་ཡམས་དཔྱད་རིག་ཆེད་ལས་པ་སྨན་པ་སྐྱུ་བློ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་དབང་ལགས་དང་ལྷན་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།