ཆམ་རིམས་སྔོན་འགོག་དང་ཟས་བཅུད་ལ་དོ་སྣང་།

2020-11-17
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ལག་པ་གཙང་མ་བཞག་རྒྱུ་དེ་ནད་རིགས་སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན།
ལག་པ་གཙང་མ་བཞག་རྒྱུ་དེ་ནད་རིགས་སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

ད་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་ནམ་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བའི་སྐབས་ཆམ་རིམས་ཁག་ཕོ་བདེ་བས་ནད་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བའི་ཐོག་ནས་སྔོན་འགོག་དང་།   རྒྱུན་དུ་འཚོ་བཅུད་སྨན་རིགས་དང་ཟས་བཅུད་ལ་དོ་སྣང་ཇི་ལྟར་དགོས་མིན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་ཞིབ་ཕྲ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།