རྒྱ་གར་ཁང་བདག་ཁག་ཅིག་གིས་འགན་ལན་འོག་རེ་གཟའ་ཉིན་མིའི་ཉིན་བོད་མི་རྣམས་གློད་གྲོལ་ཐོབ་ཡོད་འདུག

ཚོང་རྟགས་ཅན་གྱི་གྱོན་ཆས་རྫུན་མ་ཚོང་པའི་ཉེས་མིང་འོག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

རྒྱ་གར་ཁང་བདག་ཁག་ཅིག་གིས་འགན་ལན་འོག་རེ་གཟའ་ཉིན་མིའི་ཉིན་བོད་མི་རྣམས་གློད་གྲོལ་ཐོབ་ཡོད་འདུག

ལོ་ཝལ་ཋོ་མས་༡༩༤༩ལོར་བོད་དུ་བསྐྱོད་པ།

བློ་བརྟན་རྣམ་གླིང་གི་ལྷན་གླེང་བ།

བཀྲས་ཆུང་ལགས་ཀྱི་གླུང་གཞས་ལྷ་ས་དྷ་ས།

ཆུའི་ལས་འཆར།

tibet-water-project.jpg
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།