ཧོང་ཀོང་རྒྱ་ནག་ལ་རྩིས་སྤྲོད་ཀྱི་མཛད་སྒོ་དང་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་བ་འཇོག་སྐབས།

བོད་དང་ཧོང་ཀོང་གཉིས་ཀྱི་གནས་བབས་མཚུངས་བསྡུར།

སྤྱིར་ན་བོད་ལ་ལོ ༩ དང་ཧོང་ཀོང་ནང་ལོ ༢༣ གྱི་འཕེལ་རིམ་ཁྲོད་ཀྱི་འགྱུར་འགྲོས་གཤིབས་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། བྱེ་བྲག་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན ༡༧ དང་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས།

ལོ་ཝལ་ཋོ་མས་༡༩༤༩ལོར་བོད་དུ་བསྐྱོད་པ།

བློ་བརྟན་རྣམ་གླིང་གི་ལྷན་གླེང་བ།

བཀྲས་ཆུང་ལགས་ཀྱི་གླུང་གཞས་ལྷ་ས་དྷ་ས།

ཆུའི་ལས་འཆར།

tibet-water-project.jpg
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།