བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ལ་མིག་པ་ནས་མཆི་མ་བཏོན་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་རྟགས་དཔྱད་ཁང་ལ་རྟགས་དཔྱད་ཆེད་གཏང་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པ།

ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་འགོས་ཡོད་མིན་རྟགས་དཔྱད།

བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ལ་མིག་པ་ནས་མཆི་མ་བཏོན་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་རྟགས་དཔྱད་ཁང་ལ་རྟགས་དཔྱད་ཆེད་གཏང་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པ།

ལོ་ཝལ་ཋོ་མས་༡༩༤༩ལོར་བོད་དུ་བསྐྱོད་པ།

བློ་བརྟན་རྣམ་གླིང་གི་ལྷན་གླེང་བ།

བཀྲས་ཆུང་ལགས་ཀྱི་གླུང་གཞས་ལྷ་ས་དྷ་ས།

ཆུའི་ལས་འཆར།

tibet-water-project.jpg
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།