ཨ་རིའི་རྒྱལ་སའི་ས་འོག་མེ་འཁོར་ནང་ཨ་རྒྱ་གཉིས་ཀྱི་ཚོང་དོན་གྲོས་མོལ་སྐོར་གྱི་གསར་འགྱུར་ཀློག་བཞིན་པ། ༢༠༡༩།༥།༨

༢༠༡༩་ལོ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་འཕར་ཚད་དམའ་ཤོས་ཆགས་འདུག

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩་ལོར་འདས་པའི་ལོ་ངོ་༣༠་ནང་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་འཕར་ཚད་དམའ་ཤོས་ཆགས་ཡོད་འདུག

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།