བོད་ཞི་བའི་ལྟེ་གནས་སུ་བསྒྱུར་ཐུབ་པའི་ཡོན་ཏན།

2020-05-13
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་ཞི་བའི་ལྟེ་གནས་སུ་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིོས་ཀྱི་ས་མཚམས་རྩོད་རྙོག་རང་བཞིན་གྱིས་མེད་པར་འགྱུར་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསུངས་འདུག
བོད་ཞི་བའི་ལྟེ་གནས་སུ་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིོས་ཀྱི་ས་མཚམས་རྩོད་རྙོག་རང་བཞིན་གྱིས་མེད་པར་འགྱུར་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་གསུངས་འདུག
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅།།བོད་ཞི་བའི་ལྟེ་གནས་སུ་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིོས་ཀྱི་ས་མཚམས་རྩོད་རྙོག་རང་བཞིན་གྱིས་མེད་པར་འགྱུར་རྒྱུ་ཡིན་པ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་དམག་མི་གདོང་ཐུག་རྗེས་ཉམས་ཞིབ་པས་གསུང་བའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་བློ་བཟང་དགེ་ལེགས་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས།།

གསར་འགོད་པ་བློ་བཟང་དགེ་ལེགས།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།