རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་དབར་དམག་འཁྲུག་གི་གནས་སྟངས།

2020-11-07
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་གར་གྱི་དམག་སྤྱི་(Bipin Rawat)
རྒྱ་གར་གྱི་དམག་སྤྱི་(Bipin Rawat)
dunyanews.tv

རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་དབར་དམག་འཁྲུག་ཡོང་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་དེ་ཆེན་པོ་ཞིག་མིན་རུང་། ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་དབར་དམག་འཁྲུག་གི་ཉེན་ཁ་དེ་རྒྱུན་དུ་གནས་ཡོད་སྐོར་རྒྱ་གར་གྱི་དམག་སྤྱི་སྦི་པིན་རཱ་ཝཏ་(Bipin Rawat) ལགས་ཀྱིས་གསུངས་འདུག དེའི་སྐོར་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།