རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་དཀའ་རྙོག་ཟེར་བའི་ཐོག་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་།

2020-09-12
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་གར་གྱི་མཁའ་དམག་གནམ་གྲུ་ལ་དྭགས་སླེ་ཡིི་མཁའ་ལམ་དུ་འཁོར་བཞིན་པ།
རྒྱ་གར་གྱི་མཁའ་དམག་གནམ་གྲུ་ལ་དྭགས་སླེ་ཡིི་མཁའ་ལམ་དུ་འཁོར་བཞིན་པ།
རོཡ་ཊརས།

རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་དཀའ་རྙོག་ཟེར་བའི་ཐོག་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་གནང་བར་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།