ས་མཚམས་ཁུལ་ལ་དམག་དོན་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་བཞིན་པ།

2020-11-21
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ལ་དྭགས་ས་མཚམས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་དམག་མིས་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་ས་ཆ་བདག་བཟུང་བྱེད་བཞིན་ཡིན་པ།
རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ལ་དྭགས་ས་མཚམས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་དམག་མིས་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་ས་ཆ་བདག་བཟུང་བྱེད་བཞིན་ཡིན་པ།
ཨེ་པི།

རྒྱ་ནག་གིས་གསང་བའི་ཐོག་ནས་ས་མཚམས་ཁུལ་ལ་དམག་དོན་རྒྱ་བསྐྱེད་གཏོང་བཞིན་པ་མ་ཟད།  རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་གྱི་ས་མཚམས་ནང་རྒྱ་མིས་གྲོང་གསེབ་གསར་རྒྱག་བྱེད་བཞིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་སེངྒེ་རི་བསོད་ནམས་ལྷ་མོ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།