རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་འཚམས་གཟིགས་སྐབས་བོད་མི་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ།

རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་བོད་མིའི་ཐོག་དམ་བསྒྲགས།

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་འཚམས་གཟིགས་སྐབས་བོད་མི་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ།

རྒྱ་ནག་ནང་མི་རྐུ་ཚོང་།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།