ཁེ་ན་ཌ་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཐད་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲད་ཡོད་པ།

2019-10-04
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ།
བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ།
བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ།

༄༅།།ཁེ་ན་ཌ་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ནང་སྐྱོད་བཞིན་པའི་བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་༡༢་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ལ་ཉིན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་རིང་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཨོ་རྒྱན་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།