བཙན་བྱོལ་ནང་གི་ཚ་བ་མི་མང་ནས་སྐུ་ངོ་བློ་བཟང་སྦྱིན་པ་མཆོག་ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་ཞུས་པ།

2017-09-23
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
སྐུ་ངོ་བློ་བཟང་སྦྱིན་པ་མཆོག་ལ་བཙན་བྱོལ་ནང་གི་ཚ་བ་མི་མང་ནས་གཟེངས་བསྟོད་དང་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་མཛད་སྒོ་ཞིག་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ།
སྐུ་ངོ་བློ་བཟང་སྦྱིན་པ་མཆོག་ལ་བཙན་བྱོལ་ནང་གི་ཚ་བ་མི་མང་ནས་གཟེངས་བསྟོད་དང་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་མཛད་སྒོ་ཞིག་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌། གསར་འགོད་པ་བློ་བྷེ།

༄༅། །ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་༢༣ཉིན། བཞུགས་སྒར་དུ་ཚ་བ་སྐྱིད་སྡུག་གི་གོ་སྒྲིག་འོག་བོད་མི་སྲི་ཞུ་བ་སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེན་ཚ་བ་སྐུ་ངོ་བློ་བཟང་སྦྱིན་པ་མཆོག་ལ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་མཛད་སྒོ་ཞིག་ཚོགས་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར། ཞིབ་ཕྲ་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་བློ་བྷེ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་བློ་བྷེ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།