བདུན་ཕྲག་གསུམ་གྱི་སྐོར་བསྐྱོད་ལེགས་གྲུབ།

2018-04-23
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ Panama གཟུགས་མཐོང་རླུང་འཕྲིན་དང་གསར་ཤོག་གི་བཀའ་འདྲིར་དྭང་ལེན་གནང་བཞིན་པ།
ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ Panama གཟུགས་མཐོང་རླུང་འཕྲིན་དང་གསར་ཤོག་གི་བཀའ་འདྲིར་དྭང་ལེན་གནང་བཞིན་པ།
སྤྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱི་ངོ་དེབ།

༄༅།    །བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐུ་ཞབས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་དབུས་ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་བཞིའི་ནང་བདུན་ཕྲག་གསུམ་གྱི་སྐོར་བསྐྱོད་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་འདུག        དེའི་སྐོར་ང་ཚོའི་སུད་སི་གསར་འགོད་པ་རབ་སྒང་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་གནང་།


གསར་འགོད་པ་རབ་སྒང་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།