དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་བཟོ་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ།

2020-09-22
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྲིད་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་གནང་སྐབས།
བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྲིད་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་གནང་སྐབས།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

ད་ལོ་བྱང་ཨ་རི་ཁུལ་དུ་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་བཟོ་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་བློ་བཟང་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་ལ་བཅའ་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།