སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ལྷོ་ཨཕ་རི་ཀར་འཚམས་གཟིགས་གནང་རྒྱུ།

2020-02-11
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས།
བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་༡༣ནས་བཟུང་ཉིན་གྲངས་བཞིའི་ནང་ལྷོ་ཨཕ་རི་ཀའི་ནང་གཞུང་དོན་འཚམས་གཟིགས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།