ཨོ་ལིམ་པིཀ་རྩེད་འགྲན་རྒྱ་ནག་ནང་འཚོགས་རྒྱུའི་འཆར་ལ་ངོ་རྒོལ།

2020-09-10
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོབ་ཐང་དོན་གཉེར་ཚོགས་པ་༡༦༠ཡིས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་འབོད་སྐུལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་པ།
རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོབ་ཐང་དོན་གཉེར་ཚོགས་པ་༡༦༠ཡིས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་འབོད་སྐུལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་པ།
བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ།

༄༅།།ཨོ་ལིམ་པིཀ་རྩེད་འགྲན་ཚོགས་པས་ནོར་འཁྲུལ་བསྐྱར་བཟློས་མི་བྱེད་པར་རྒྱ་ནག་ནང་རྩེད་འགྲན་འཚོགས་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་ཞེས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོབ་ཐང་དོན་གཉེར་ཚོགས་པ་༡༦༠ཡིས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་འབོད་སྐུལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་རྡོ་རྗེ་མཚོས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་བཅར་འདྲི་བྱས་ཏེ་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་པར་གསན་རོགས་གནོངས།།

dorjee-tso-75གསར་འགོད་པ་རྡོ་རྗེ་མཚོ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།