༢༠༡༩།༡༠།༡༧།བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སཾ་བྷོ་ཊ་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་༢༠འཁོར་བའི་དུས་སྟོན།

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་སློབ་ཕྲུག་གི་གྲངས་ཀ་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ།

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་སློབ་ཕྲུག་གི་གྲངས་ཀ་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐོར་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་གསུངས་བ།

༢༠༡༥ ལོའི་རང་དབང་གི་གཟེངས་རྟགས།

རང་བཙན་དང་དབུ་མའི་ལམ།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།