ཚོགས་པ་ལྔའི་སྐུ་ཚབ་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ།

2020-10-28
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཕྱི་༢༠༡༩ཟླ་༩ཚེས་༡༣ཉིན་བཞུགས་སྒར་དུ་ཚོགས་པ་ལྔའི་སྐུ་ཚབ་ནས་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ།
ཕྱི་༢༠༡༩ཟླ་༩ཚེས་༡༣ཉིན་བཞུགས་སྒར་དུ་ཚོགས་པ་ལྔའི་སྐུ་ཚབ་ནས་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།


ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩ལོའི་ཟླ་༩པའི་ཚེས་༡༣ཉིན་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཤངས་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་གླིང་དང་། སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ། སྨན་ཤོད་གོ་འཇོ་མི་མང་། འབྲུག་སྡོད་བོད་མི། མདོ་སྟོད་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག ཞབས་ཟུར་རབ་སྒང་བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར་ནང་མི་བཅས་ནས་༧སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པའི་སྐོར་ཧོར་གཙང་འཇིགས་མེད་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།