རྫོང་དཀར་ཆོས་སྡེ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།

2015-05-30
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
༸སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག།
༸སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག།
༸དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒེར་དྲ་གནས།


༄༅༎དེ་རིང་ཕྱི་ཚེས་༣༠ཉིན། རྫོང་དཀར་ཆོས་སྡེ་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པའི་སྐོར་དང༌། ཉེ་ཆར་རང་ལུས་མེ་སྲེག་བཏང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་མཁན་སངས་རྒྱས་མཚོ་ལགས་ཀྱི་སྤུན་མཆེད་བསྟན་འཛིན་བཟོད་པ་ཞུ་བ་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། ཞིབ་ཕྲ་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་བློ་བྷེ་ཡིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་བློ་བྷེ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།